W styczniu 2012 roku rozpoczeliśmy realizację oznakowania dworca PKP we Wrocławiu Głównym.

Wszystkie elementy oznakowania wykonane zostaną z tradycyjnych neonów i będą rekonstrukcją napisów z lat 60-tych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inwentaryzacji zabytkowych liter.