Każde zrealizowane przez naszą firmę zlecenie na litery przestrzenne, reklamy świetlne, kasetony, pylony czy inne elementy systemów identyfikacji objęte są opieką gwarancyjną zgodnie z zapisami w ogólnych warunkach umowy. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia reklamowe posiadają własną kartę serwisową, w której odnotowuje się każdorazową ingerencję w urządzenie. Wewnętrzny system kontroli jakości serwisu pozwala na zachowanie systematyki w naszej pracy i prowadzenie rzetelnej ewidencji. Zarówno podczas trwania gwarancji, jak i w okresie pogwarancyjnym nasze produkty poddajemy regularnym przeglądom technicznym, konserwacji, czyszczeniu i pomiarom elektrycznym. Częstotliwość prowadzonych prac, szybkość reakcji serwisu na zgłoszenia Klientów oraz wartość przeglądu regulują zasady zapisane w warunkach umowy.