Firma BALANDA wykonuje projekty techniczne oraz konstrukcyjne, które obejmują przede wszystkim sposób montażu reklam świetlnych, kasetonów, pylonów i pozostałych urządzeń reklamowych. Celem sporządzenia szczegółowego projektu jest dobór najwłaściwszej technologii pozwalającej w bezpieczny sposób zainstalować dany element. Staramy się, by stosowane w naszej firmie rozwiązania były elastyczne, proste w montażu, a także by w minimalnym stopniu ingerowały w podłoże i elewację obiektów.

Zatrudnieni w naszej firmie konstruktorzy posiadają uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, co pozwala w sposób bezproblemowy kontrolować proces realizacji projektu i jego zgodność z opracowanym planem technicznym.