Produkcja liter przestrzennych oraz świetlnych reklam zewnętrznych, w tym kasetonów winylowych, pylonów, witaczy i wszystkich pozostałych elementów reklamowych odbywa się we własnych halach firmy BALANDA. Całość procesu produkcji jest prowadzona i nadzorowana przez Dział Przygotowania Produkcji, do obowiązków którego należy:

  • przygotowanie plików produkcyjnych,
  • sporządzanie harmonogramu prac,
  • zarządzanie gospodarką magazynową,
  • dobór technologii,
  • kontrola jakości.
Zatrudnieni w Dziale Produkcji pracownicy tworzą stały zespół uzdolnionych i wysoko wykwalifikowanych fachowców posiadających odpowiednie doświadczenie i wszelkie niezbędne uprawnienia:
  • do obsługi maszyn CNC,
  • do obsługi lakierni,
  • elektryczne i pomiarowe,
  • spawalnicze i ślusarskie,
  • montażowe.

Zasadniczym celem pracowników Działu Produkcji jest utrzymanie wysokiej jakości tworzonej reklamy zewnętrznej i innych systemów identyfikacji z zachowaniem wszystkich zasad BHP. Naszym Klientom pragniemy dostarczać wyłącznie najlepsze możliwe produkty, dlatego stosujemy tylko sprawdzone materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Dzięki prowadzonym pracom technologicznym mamy możliwość ciągłego wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań dla reklamy wizualnej, co z kolei pozwala nam właściwie planować koszty wykonania zlecenia w stosunku do szybkości uzyskania reklamy i jakości efektów końcowych naszego wysiłku.