Rynkowy sukces w produkcji i dystrybucji witaczy, pylonów, liter świetlnych, kasetonów reklamowych i innych promocyjnych urządzeń zewnętrznych nasze przedsiębiorstwo zawdzięcza udanej współpracy wszystkich członków kadry, ich zaangażowaniu i odpowiedzialności, którą wykazują się na co dzień. O profesjonalną obsługę Klienta w firmie BALANDA dba Dział Handlowy, w którego składzie znajdują się specjaliści:

 • dyrektor handlowy,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • projektant,
 • graficy komputerowi,
 • koordynatorzy projektów,
 • konstruktor,
 • specjalista ds. logistyki i zakupów,
 • audytorzy,
 • prawnik,
 • obsługa sekretariatu.
Do najważniejszych zadań pracowników Działu Handlowego należy między innymi:
 • komunikacja z Klientem,
 • przygotowanie oferty, projektów graficznych i technicznych reklamy,
 • inwentaryzacja i audyt,
 • umowy i zlecenia,
 • przygotowanie plików produkcyjnych,
 • przygotowanie zleceń produkcyjnych,
 • pilotaż postępu prac produkcyjnych i montażowych,
 • odbiór, sprzedaż, rozliczenie przedmiotu zlecenia,
 • archiwizacja dokumentacji odbiorowej i technicznej.