Podstawą terminowego, skutecznego i bezproblemowego montażu reklamy zewnętrznej jest profesjonalnie wykonana inwentaryzacja. W naszej firmie wypracowaliśmy własne, wewnętrzne metody jej skutecznego przeprowadzenia. Stosujemy sprawdzone techniki pomiaru i rysunku oraz ścisłe zasady dokumentacji fotograficznej. Posiadamy wypróbowane formularze audytowe, które pozwalają na metodyczny przegląd warunków montażu liter przestrzennych czy innych nośników reklamy outdoorowej. Prace inwentaryzacyjne wykonuje zespół pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w branży reklamowej.

Wśród elementów składowych prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji możemy wymienić: pomiar rzeczywisty elementów, dokumentację techniczną i fotograficzną obiektu, diagnozę instalacji elektrycznych, dobór technologii montażu, analizę czytelności oznakowania i projektów wizualnych.