Najważniejszym zadaniem naszej firmy jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości, solidnych i estetycznych urządzeń reklamy wizualnej, w tym kasetonów reklamowych, podświetlanych liter przestrzennych, pylonów, witaczy i wielu innych. Aby sprostać temu zadaniu wciąż poszukujemy nowych rozwiązań i dążymy do wykorzystania najlepszych z nich w naszych halach produkcyjnych. Działanie naszego przedsiębiorstwa jest zawsze precyzyjnie zaplanowane, dlatego w realizacji kolejnych osiągnięć od dawna wspierają nas zarówno instytucje państwowe, jak również Unia Europejska.

logo_pomorskie_w_ue logo_program_region logo_ue

Tytuł Projektu: „Zakup frezarki w technologii CNC i termoformierki próżniowej na potrzeby firmy BALANDA”.

Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz z budżetu państwa).
Całkowita wartość Projektu: 279 500,00 zł.
Wydatki kwalifikowane Projektu: 230 000,00 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR: 97 850,00 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 17 250,00 zł.

Tytuł Projektu: „BALANDA – nowa jakość usług reklamowych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Oś priorytetowa: „Rozwój i innowacje w MŚP”.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 978 440,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 631 422,00 zł.
Kwota dofinansowania: 315 711,00 zł.