Jeste�my na Google+
Google+

Contact details

„BALANDA” Andrzej Balandowski

ul. Oliwska 114
80-209 Chwaszczyno k/Gdyni

tel. +48 58 551 51 86
tel. +48 58 551 67 91
fax +48 58 550 09 72

e-mail:
newmail