Jeste�my na Google+
Google+

Oznakowanie ICE Kraków

Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa firma Balanda wykonała i zamontowała oznakowanie ICE Kraków (International Conferences and Entertainment).