Jeste�my na Google+
Google+

Nowe logo na budynku Polfa Warszawa

Na budynku zakładów farmaceutycznych w Warszawie wykonaliśmy i zamontowaliśmy nowe świecące logo Polfa Warszawa.