Jeste�my na Google+
Google+

Logo hotelu Courtyard Marriott

Firma Balanda wykonała i zamontowała logo hotelu Courtyard Marriott.