Jeste�my na Google+
Google+

Logotyp firmy SentiOne

Firma Balanda wykonała logotyp dla firmy SentiOne.